دستگاه شنوایی

سرنوشت یک انسان سرنوشت تمام بشریت است

فرشته ای که سنگ شد[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 12:22 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

تنهایی
ایــن روزهــا دلــم اصــرار دارد

فــریــاد بــزنــد؛

امــا

مــن جــلوے دهــانــش را مے گــیــرم

وقــتــے مــے دانــم کــســی تــمــایــلــے بــه شــنــیــدن صــدایــش نــدارد

ایــن روزهــا مــــــن

خــداے ســــکــــــوت شــــده ام؛

خــفــقــان گــرفــتــه ام تــا آرامــش اهــالــے دنــیــا،

خــــط خــــطــے نــشــــود . . .!!!


[ یکشنبه 24 خرداد 1394 ] [ 03:53 ق.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

داستان شام آخر
[ چهارشنبه 30 مرداد 1392 ] [ 12:54 ق.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

سفسطه بسته ( مغالطه کاری )
[ چهارشنبه 30 مرداد 1392 ] [ 12:52 ق.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

سخنان انگیزشی ( برای که کار می کنی )
[ دوشنبه 21 مرداد 1392 ] [ 10:06 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 4 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]