دستگاه شنوایی

سرنوشت یک انسان سرنوشت تمام بشریت است

داستان شام آخر
[ چهارشنبه 30 مرداد 1392 ] [ 12:54 ق.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

سفسطه بسته ( مغالطه کاری )
[ چهارشنبه 30 مرداد 1392 ] [ 12:52 ق.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

سخنان انگیزشی ( برای که کار می کنی )
[ دوشنبه 21 مرداد 1392 ] [ 10:06 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

خطای دید بسیار جالب و شگفت انگیز
[]


[ چهارشنبه 9 مرداد 1392 ] [ 10:22 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

شکسپیر

من نمی دانم چرا به تازگی روح و نشاط خودم رو به کلی از دست داده ام


اندیشه ام بقدری تیره شده که بساط پر عظمت زمین به نظرم ، بیابان بی آب وعلفی است


این چتر زیبای فضا ، این آسمان زیبا و این گنبد  نیلگون که با اخگر های زرین مزین شده


به نظرم  توده بسیار بزرگی از بخارهای متراکم ، کثیف ، زیان آور بیش نیستند


طبع آدمی چه شاهکار شگفت انگیزی است


در عقل و دانش چقدر شریف


در قوه و استعداد چقدر بی پایان و اعجاب انگیز


در پیکر و رفتار شکیل و همانند فرشتگان


در فهم و ادراک نزدیک به خدایان


اما در  نظر من مشتی خاک است بی مقدار
[ چهارشنبه 9 مرداد 1392 ] [ 10:06 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]