دستگاه شنوایی

سرنوشت یک انسان سرنوشت تمام بشریت است

بودن یا نبودن مسئله این است
[http://www.aparat.com/v/dyPGS]

ادامه مطلب

[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 12:28 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

سخن بزرگان _ ( برتراند راسل )
جامعه گوسفندی ...

لایق حکومت گرگان است 


 

ما متوجه خواهیم شد که

محکمترین و تعصب آمیزترین

باورهای ما آنهایی هستند که

کمترین دلیل ها برای درستی شان

در دسترس است
از داشتن عقیده ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش

زیرا هر عقیده ای که امروز مورد قبول است

زمانی مخالف عقاید عموم بوده است

 

 

ترس سرچشمه اصلی خرافات و

یکی از منابع اصلی ظلم و ستم است

غلبه بر ترس آغاز خردمندیست 


[ یکشنبه 2 تیر 1392 ] [ 07:26 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

به یاد تاریخ و تمدن کهن ایران باستان
[ ]
[ یکشنبه 2 تیر 1392 ] [ 03:39 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

پارادوکس دروغگو

می گویند روزی ائوبولیدس، متفكر یونانی قرن چهارم قبل از میلاد،

گفت: چیزی كه آلان می گویم دروغ است. اگر گفتة او درست باشد،

آنگاه بنا به آنچه گفته است، باید گفته اش دروغ باشد، و اگر گفتة او

دروغ باشد، دوباره بنابر آنچه گفته است نتیجه می شود كه گفته اش

درست است.[ شنبه 1 تیر 1392 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

پارادوکس جزیره وحشی ها

در جزیره ای قبیله ای وحشی زندگی می کردند که دو خدا ، خدای راستی و خدای دروغ داشتند .

آنها هرکس را که به جزیره می آمد قربانی می کردند ، به این ترتیب که از وی سوال می پرسیدند ،

اگر راست می گفت قربانی خدای راستی و اگر دورغ می گفت قربانی خدای دروغ می کردند .

روزی شخصی وارد جزیره شد . او را گرفتند و از او پرسیدند؟ سرنوشت تو چه خواهد بود ؟

آن شخص جواب داد : شما مرا قربانی خدای دروغ خواهید کرد . با این جواب وحشی ها

مستاصل شدندزیراه خواه راست گفته باشد و خواه دروغ باید هم قربانی خدای راستی شود و

هم قربانی خدای دروغ ![ شنبه 1 تیر 1392 ] [ 04:34 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]