تبلیغات
دستگاه شنوایی - سخن بزرگان _ ( برتراند راسل )

دستگاه شنوایی

سرنوشت یک انسان سرنوشت تمام بشریت است

سخن بزرگان _ ( برتراند راسل )
جامعه گوسفندی ...

لایق حکومت گرگان است 


 

ما متوجه خواهیم شد که

محکمترین و تعصب آمیزترین

باورهای ما آنهایی هستند که

کمترین دلیل ها برای درستی شان

در دسترس است
از داشتن عقیده ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش

زیرا هر عقیده ای که امروز مورد قبول است

زمانی مخالف عقاید عموم بوده است

 

 

ترس سرچشمه اصلی خرافات و

یکی از منابع اصلی ظلم و ستم است

غلبه بر ترس آغاز خردمندیست 


[ یکشنبه 2 تیر 1392 ] [ 07:26 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]