تبلیغات
دستگاه شنوایی - آموزش ایجاد دومینوهای رنگی

دستگاه شنوایی

سرنوشت یک انسان سرنوشت تمام بشریت استدوستان عزیز می توانید دو مینوهای رنگی را با استفاده از سایت زیر درست کنید

این سایت را برای علاقه مندان به آزمون هوش دومینوها پیشنهاد می کنم

برای ایجاد انگیزه بیشتر امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد
http://www.flamingtext.com/imagebot/editor?ref=ocal&svgurl=http://openclipart.org/people/molumen/molumen_domino_set_18.svg


سایت آنلاین برای ایجاد دومینوی رنگی

لطفا با
Mozilla Firefox  باز کنید