تبلیغات
دستگاه شنوایی

دستگاه شنوایی

سرنوشت یک انسان سرنوشت تمام بشریت است

فرشته ای که سنگ شد[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 12:22 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

داستان انگیزشی 2
[ جمعه 5 تیر 1394 ] [ 03:28 ق.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

داستان انگیزشی 1[ جمعه 5 تیر 1394 ] [ 03:25 ق.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

تنهایی
ایــن روزهــا دلــم اصــرار دارد

فــریــاد بــزنــد؛

امــا

مــن جــلوے دهــانــش را مے گــیــرم

وقــتــے مــے دانــم کــســی تــمــایــلــے بــه شــنــیــدن صــدایــش نــدارد

ایــن روزهــا مــــــن

خــداے ســــکــــــوت شــــده ام؛

خــفــقــان گــرفــتــه ام تــا آرامــش اهــالــے دنــیــا،

خــــط خــــطــے نــشــــود . . .!!!


[ یکشنبه 24 خرداد 1394 ] [ 03:53 ق.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

پرسشنامه شخصیتی وودورث
[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 01:07 ب.ظ ] [ aramis 2012 ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 7 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]